ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΠΙΤΣΟΣ – PITSOS- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΠΙΤΣΟΣ – PITSOS- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ Service Ψυγείων Πίτσος Pitsos

Τεχνικός Ψυγείων 697 096 7996                                                                                                                                                                                                                                         Επισκευή Πίτσος Ψυγείων άνω Κατάψυξης  Ψυγείο κάτω Κατάψυξης,

Μερικά συχνά προβλήματα – βλάβες των Ψυγείων ΠΙΤΣΟΣ:

✅ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΤΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΠΙΤΣΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ✅                                                                                                                                     Το ΨΥΓΕΙΟ ΠΙΤΣΟΣ  δεν λειτουργεί ALARM
Η θερμοκρασια της συντήρησης του ψυγείου ΠΙΤΣΟΣ δεν είναι χαμηλή
Η ψυξη  στην συντήρηση είναι υπερβολική
Το ψυγείο ΠΙΤΣΟΣ κάνει πάρα πολύ θόρυβο  Υπάρχει νερό στο κάτω μέρος του ψυγείου ΠΙΤΣΟΣ– Βγάζει νερά
Πιάνει πολύ πάγο στο εσωτερικό του καταψύκτη
Η κατάψυξη – συντήρηση του ψυγείου δεν λειτουργεί
Το λαμπάκι του ψυγείου δεν ανάβει – Το ψυγείο δεν ψύχει ALARM
Ο θόρυβος είναι πολύ δυνατός
Δεν ξεκινάει το μοτέρ του ψυγείουΠΙΤΣΟΣ Η οθόνη είναι αναμένη αλλά λίγο φωτεινή
Το ψυγείο και ο καταψύκτης δεν έχουν αρκετή ψύξη
Ο ανεμιστήρας λειτουργεί συνεχώς
Τα τρόφιμα μέσα στο ψυγείο παγώνουν υπερβολικά
Ο ανεμιστήρας δεν γυρίζει
Το μοτέρ του ψυγείου κάνει έντονο θόρυβο
Η ψύξη στην συντήρηση δεν είναι ικανοποιητική
Το ψυγείο ΠΙΤΣΟΣ πιάνει πολύ πάγο

Εάν παρατηρείτε κάτι από τα παραπάνω, σταματήστε τη λειτουργία  του ψυγειου .

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΠΙΤΣΟΣ – PITSOS- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Επισκευή  Ψυγείων  Pitsos  άμεσα στο Χώρο σας

✅Γρήγορη Εξυπηρέτηση✅

Τηλ Service: 697 096 7996Ψυγείο Άνω ΚατάψυξηςΤι κάνουμε αν… Πιθανές αιτίες Λύσεις ακολουθώντας τις παρακάτω συμβουλές.
Η συσκευή κάνει θόρυβο
Ορισμένοι θόρυβοι της συσκευής είναι φυσιολογικό φαινόμενο (από τη στιγμή που η συσκευή είναι εφοδιασμένη με έναν συμπιεστή και ανεμιστήρες που ανάβουν και σβήνουν αυτόματα), για παράδειγμα: • ένας συριγμός κατά το άναμμα της συσκευής για πρώτη φορά ή μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. • ένα γουργούρισμα όταν το ψυκτικό υγρό εισέρχεται στους σωλήνες. • ένας βόμβος όταν η βαλβίδα νερού ή ο ανεμιστήρας αρχίσουν να λειτουργούν. • ένα τρίξιμο όταν αρχίζει να λειτουργεί ο συμπιεστής ή όταν ο πάγος στάζει μέσα στο δοχείο. • ένα απότομο κλικ όταν ο συμπιεστής ανάβει ή σβήνει.
Ορισμένοι θόρυβοι λειτουργίας μπορεί να μειωθούν: • αλφαδιάζοντας τη συσκευή και τοποθετώντας την σε μία επίπεδη επιφάνεια, • διαχωρίζοντας και αποτρέποντας την επαφή της συσκευής με έπιπλα, • ελέγχοντας αν τα εσωτερικά εξαρτήματα είναι τοποθετημένα σωστά, • βεβαιώνοντας ότι οι φιάλες δεν έρχονται σε επαφή με άλλα δοχεία.
Ο πίνακας ελέγχου είναι σβηστός PITSOS ή/και Η συσκευή δεν λειτουργεί
Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής
Βεβαιωθείτε ότι: • δεν υπάρχει διακοπή ρεύματος. • το φις είναι καλά τοποθετημένο στην πρίζα ρεύματος και ο ενδεχόμενος διπολικός διακόπτης δικτύου είναι στη σωστή θέση (επιτρέπει δηλαδή την τροφοδοσία της συσκευής). • τα προστατευτικά της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού λειτουργούν κανονικά. • το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι κομμένο. •.
Το μοτέρ παραμένει σε λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα
Αν το κλίμα είναι θερμό ή το δωμάτιο θερμαινόμενο, είναι φυσιολογικό το μοτέρ να λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επίσης, αν μία πόρτα παρέμεινε ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα ή αν έχουν τοποθετηθεί μεγάλες ποσότητες τροφίμων, το μοτέρ παραμένει σε λειτουργία για μεγαλύτερο διάστημα για να κρυώσει ολόκληρη η συσκευή.
Αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής σε χώρους που είναι άμεσα εκτεθειμένοι στις ακτίνες του ηλίου ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
Ενδέχεται οι πόρτες να μην είναι κλειστές ή τα λάστιχα να μην στεγανοποιούν απόλυτα. Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες είναι καλά κλεισμένες και ότι δεν περνάει αέρας από τα λάστιχα.
Πολλή υγρασία στο εσωτερικό των θαλάμων.
Αν ο χώρος όπου είναι εγκατεστημένη η συσκευή έχει πολλή υγρασία, αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο στο εσωτερικό της συσκευής να συσσωρεύεται υγρασία.
Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο.
Τα στόμια διανομής αέρα Ψυγείων ΠΙΤΣΟΣ ενδέχεται να έχουν φραχτεί. Βεβαιωθείτε ότι τα στόμια διανομής αέρα στο εσωτερικό των θαλάμων δεν είναι φραγμένα εμποδίζοντας την κυκλοφορία του αέρα.
Η θερμοκρασία στο εσωτερικό των διαμερισμάτων δεν είναι αρκετά χαμηλή
Οι αιτίες μπορεί να είναι πολλές
Βεβαιωθείτε ότι: • οι πόρτες κλείνουν σωστά. • η συσκευή δεν είναι εγκατεστημένη κοντά σε μία πηγή θερμότητας. • Βεβαιωθείτε ότι τα στόμια διανομής αέρα στο εσωτερικό των θαλάμων δεν είναι φραγμένα εμποδίζοντας την κυκλοφορία του αέρα.
Η ζώνη επαφής με το λάστιχο είναι ζεστή..
Οι πόρτες δεν κλείνουν ή δεν ανοίγουν σωστά.
Τα λάστιχα ενδέχεται να είναι βρώμικα ή να κολλάνε. Καθαρίστε τα λάστιχα. Η συσκευή μπορεί να μην είναι καλά αλφαδιασμένη. Αν είναι απαραίτητο, αλφαδιάστε τη συσκευή (βλέπε βιβλιαράκι εγκατάστασης).
Το εσωτερικό φως δε λειτουργεί.
Δεν είναι δυνατή η χρήση του πίνακα ελέγχου: σε κάθε πίεση ενός κουμπιού αντιστοιχεί ένα ηχητικό σήμα.
Απενεργοποιήστε τη λειτουργία 
Το σύμβολο “Πόρτα θαλάμου ανοιχτή” αναβοσβήνει και ενεργοποιείται ένα ηχητικό σήμα (εφόσον διατίθεται)
Συναγερμός πόρτας ανοιχτής. Ο συναγερμός ενεργοποιείται όταν οι πόρτες παραμένουν ανοιχτές για περισσότερο από 2 λεπτά.
κλείστε τις πόρτες ή πατήστε το κουμπί σβησίματος των συναγερμών για να απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα.
Στην οθόνη εμφανίζονται γράμματα και ενεργοποιείται ένα ηχητικό σήμα ALARM PITSOS
Συναγερμός  ALARM PITSOS δυσλειτουργίας Ο συναγερμός υποδεικνύει μία δυσλειτουργία ενός τεχνικού εξαρτήματος.
Για την απενεργοποίηση του ηχητικού σήματος, πατήστε το κουμπί απενεργοποίησης συναγερμών.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΠΙΤΣΟΣ – PITSOS– ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Τεχνικός Ψυγείων 697 096 7996

Ψυγείο Ντουλάπα Side by Side

Ψυγείο Ντουλάπα

Ψυγείο Συντήρησης

Ψυγείο Συντήρησης

Ψυγείο Άνω Κατάψυξης
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΠΙΤΣΟΣ – PITSOS- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ