ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΨΥΚΤΙΚΟΣ – ΕΚΑΛΗ Τεχνικός Ψυγείων Κλιματιστικών Τηλ 697 096 7996