ΨΥΚΤΙΚΟΣ Ψυκτικοί ΓΚΥΖΗ Τηλ 697 096 7996

ΨΥΚΤΙΚΟΣ – Ψυκτικοί Γκύζη

Τεχνικός Ειδικός Ψυκτικός Ψυγείων & Κλιματιστικών 697 096 7996

Επισκευές Service Ψυγείων Οικιακών Γκύζη

Επισκευή Σέρβις Ψυγείων Επαγγελματικών Γκύζη

Επισκευές Κλιματιστικών – Air Conditioners

Συντηρήσεις Service – Καθαρισμός Κλιματιστικού/Air Condition

Εγκαταστάση Τοποθέτηση Οικιακού & Επαγγελματικών Αιρ Κοντίσιον Κλιματιστικών 

Ψυκτικός | Ψυκτικοί Γκύζη Τηλ 697 096 7996

AirCon02_600x LIEBHERR FRIDGE.NF.10.jpge5882295-d031-4167-8642-62a0cc4bbf4fLarger